Kur’an-ı Kerim’de Geçen Kız İsimleri

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Kız İsimleri

Kur'an da Geçen İsimler

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Kız İsimleri

Müslüman anne babalar çocuklarına Kur’an-ı Kerim’de geçen bir isim koymak isterler. Bizde anne-babalara yardımcı olmak için çeşitli sitelerden derlediğimiz Kur’an-ı Kerim’de Geçen Kız İsimleri ni sizler için derledik. Kur’an-ı Kerim’de Geçen Kız İsimleri ni beğeneceğinizi düşünüyoruz.

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Kız İsimleri

Azra : El değmemiş anlamına sahiptir.

Aleyna : Kuran’da Aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelmektedir.

Asel : Cennetteki bal anlamına gelmektedir.

Ahsen : Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.

Aden : Aden ismi Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir.

Asiye : Hz. Musa’yı nehirden çıkartıp büyüten Firavun’un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın demektir.

Azze : Azze ismi saygıdeğer, saygılı demektir.

Atiye : Bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılmaktadır.

Aliye : Aliye ismi yüce anlamındadır.

Alime : Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır.

Azer : Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi, Hz. İbrahim’in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.

Aksa : Aksa ismi en uzak yer anlamına gelmektedir.

Ahsa : Kuran’ın birçok ayetinde geçen Ahsa, sayma ya da hesap etme anlamına gelmektedir.

Asi : Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Asi ismi, dik baslı, baş kaldıran anlamına gelmektedir.

Anife : Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.

Beyza : Günahı olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır.

Benan : Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi parmakla gösterilen kişi anlamındadır.

Bükre : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, sabah vakti anlamındadır.

Benna : Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.

Beyna : Beyna ismi, iyi ya da kötünün arasında kalmış anlamındadır.

Berka : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır.

Berzah : Berzah ismi dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır.

Cennet : Müslümanların sonsuz mutluluğa kavuşacakları yer anlamında kullanılmaktadır.

Duhan : Kıyamet gününde çıkacak olan duman anlamına gelmektedir.

Duha : Kuşluk vakti anlamına gelen Duha, hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Dünya : Dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken; hayal, düşünce anlamında da kullanılmaktadır.

Ecrin : Ecrin, Allah’ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.

Ebrar : İyilik sever, hayırsever anlamındadır.

Esra :Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir.

Elif : İnce uzun boylu kız anlamına gelmektedir.

Ela : Farsça kökeninden gelen Ela ismi, göz rengi olarak bilinir.

Eda : Davranış, tutum anlamında yer almıştır.

Esma : Kuran’da Allah’ın güzel isimlerinden biridir.

Emine : Emin, güvenilir anlamlarına gelir.

Ezel : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, başlangıcı olmayan anlamında kullanılmaktadır.

Ecre : Ecre ismi, ödül anlamı taşır.

Emel : Gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır.

Evsa : Evsa ismi, emreden insan anlamındadır.

Evla : Daha iyi olmak anlamına gelir.

Efide : Kalp anlamına gelir.

Firdevs : Cennetin en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelir.

Feriha : Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamındadır.

Hacer : Hacer ismi, Kabe’nin duvarındaki siyah anlamındadır.

Havva : Yaratılan ilk kadın olarak bilinmektedir.

Hüsna : Kuran’da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah’ın isimlerinin de genel adıdır.

Huda : Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Huri : Huri, güzel anlamına gelmektedir.

Hasibe : Hasibe, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.

Halide : Halide, sonsuz anlamındadır.

Hayat :Yaşaman devamlılığını ifade etmektedir.

Hazen : Arapça hüzün keder anlamına gelir.

Hamiye : Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamına da gelmektedir.

Hamiyet : Koruma, kollama anlamına gelir.

İrem : İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamındadır.

İkra : Oku anlamına gelir.

Kevser : Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir.

Kader : Alın yazısı anlamına gelir.

Kadem : Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir.

Kübra : Çok büyük anlamına gelen Kübra, aynı zamanda Hz. Peygamberin ilk hanımının adıdır.

Lina : Kur’an’da bahsedilen Lina ismi, Hurma fidesi demektir.

Leyal : Leyal, Kur’an’da gece anlamında kullanılmıştır.

Lema : Lema, parlak olan şey anlamındadır.

Merve : Mekke’de bir dağın adıdır.

Meryem : Meryem, dindar kadın anlamına gelmektedir.

Melek : Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.

Melike : Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir.

Medine : Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu şehrin ismidir.

Müberra : Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır.

Maide : Maide, yemek anlamına gelmektedir.

Mensure : Dağınık anlamına gelmektedir.

Melike : Hükümdar’ın eşi anlamındadır.

Mukaddes : Kur’an’da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.

Münteha : Son anlamında kullanılmaktadır.

Malike : Sahiplik anlamına gelmektedir.

Meşkure : Meşkure, beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.

Nisa : Kadın anlamına gelen Nisa, ayrıca Kur’an’da bir surenin ismidir.

Nur/ Nuran : Kur’an’da birçok surede geçen Nur, aydınlık anlamındadır.

Reyhan : Reyhan,  güzel koku anlamındadır.

Radife : İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur’un ikincisi anlamındadır.

Serra : Genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.

Sara : Prenses anlamına gelir.

Sema : Gökyüzü anlamına gelir.

Saliha : Dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.

Sultan : Hem kız hem de erkek isminde kullanılan Sultan, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.

Sıdıka : Sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamında gelmektedir.

Sera : Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.

Serap : Serap, bir yanılsama biçimidir.

Selime : Sağlam kişilik anlamına gelir.

Sidre : Cennetteki ağaçlardan birisinin adıdır.

Serap : Hayal anlamındadır.

Şura : Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

Şüheda : Şüheda, şehit anlamındadır.

Tuğba : Cennette bulunduğuna inanılan bir ağaç ismidir.

Tuğyan : Tuğyan ismi, coşkun anlamına gelmektedir.

Tayyibe : Kur’an’da birçok ayette geçen Tayyibe, temiz anlamındadır.

Yüsra : Yüsra, kolay olan anlamına gelmektedir.

Yezra : Yezra, çoğalmak anlamındadır.

Zeliha/ Züleyha : Peri gibi güzel olmak anlamındadır.

Zülfa : Zülfa, yakınlık anlamında kullanılmaktadır.

Siz değerli ve heyacanlı anne babalar için derlediğimiz Kur’an-ı Kerim’de Geçen Kız İsimleri listesini beğendiğinizi düşünüyoruz. Evladınızın vatana, millete, ve İslam dünyasına hayırlı bir evlat olması dileğiyle. Allah analı-babalı büyütsün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir