Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Erkek İsimleri

Kur'an da Geçen İsimler

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Erkek İsimleri

Müslüman anne babalar çocuklarına Kur’an-ı Kerim’de geçen bir isim koymak isterler. Bizde anne-babalara yardımcı olmak için çeşitli sitelerden derlediğimiz Kur’an da Geçen Erkek İsimleri ni sizler için derledik. Kur’an-ı Kerim’de Geçen Erkek İsimleri ni beğeneceğinizi düşünüyoruz.

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Erkek İsimleri

Ali : Yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.

Ahmet : Övgüye layık insan anlamındadır, Saf suresi 6. Ayette yer alır.

Adem : Temiz insan demektir, yaratılan ilk insan ve peygamberimiz Hz Adem’in ismidir.

Akif: İbadet etmek anlamındadır.

Asım: Namuslu, günahı olmayan demektir. Yusuf, Hud, Mumin surelerinde geçmektedir.

Araf: Cennet ile cehennem arasında kalan yer olarak tanımlanır.

Adil: Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.

Abdi : Kulluk eden demektir. Bakara suresinde geçmektedir.

Adin : Haddini aşmak demektir.

Aşir : Cenaze namazından sonra okunan Kur’an ayetinin ismidir.

Azer : Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.

Ahad : Tek olan anlamındadır. İhlas suresinde yer alır.

Azim : Allahın 99 isminden biridir.

Alim :  Bilgin anlamındadır.

Azmi : Azimli kararlı kişilik anlamındadır.

Abid : Kul anlamındadır.

Ahsa : Hesap yapmak anlamındadır.

Ahlas : Temiz anlamındadır.

Amir : Emir yetkisi bulunan kimse demektir.

Afil : Görünmez olan anlamındadır.

Amil : İsteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Batın: Allahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.

Berk: Sağlam, dayanıklı anlamındadır.

Beyda : Kurak bir yer anlamına gelmektedir.

Benan: Parmakla gösterilen kişi demektir.

Baki : Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

Bükre : Sabah vakti anlamındadır.

Bahri / Bahra : Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.

Bedir / Bedri : Dolunay anlamına gelmektedir.

Bukra : Kalem Suresinin 38. Ayetinde yer alan Bukra erken vakit anlamındadır.

Berka :Şimşek anlamındadır. Kur’an’da Rum ve Rad surelerinde yer alır.

Barak : Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça’da bereketli anlamındadır.

Celal : Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.

Cemil : Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.

Cihad/ Cihat : Din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

Cabbar : Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

Cebrail : Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir.

Celil : Allah’ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.

Cahid : Kur’an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.

Duha : Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.

Davut /Davud : Sevgili demektir.

Diyar : Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

Dehri : Çok bilgin kişi demektir.

Dafi : Engeli ortadan kaldıran anlamındadır.

Ebrar : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresinde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.

Ensar : Koruyucu anlamındadır.

Efnan : Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.

Ezel : Geçmiş zaman demektir.

Emin : Güvenilir kişi demektir.

Ekrem : Cömert anlamındadır.

Eyüp : Sabırlı kişi anlamındadır.

Etka : Allah korkusu olan kimse demektir.

Emrullah : Allah’ın buyruğu demektir.

Ecir : Sevap anlamına gelmektedir.

Enhar : Cennetdeki ırmaklardan biridir.

Enfal : Ganimet anlamındadır.

Enbiya : Kur’an’da yer alan surenin adıdır.

Esved : Kara anlamındadır.

Ehad : Allah’ın isimlerindendir.

Ekber : Büyük, yüce anlamındadır.

Ebu : Ata anlamındadır.

Ebed : Sonsuz anlamındadır.

Enam : Halk anlamındadır.

Ekmel : Eksiksiz anlamındadır.

Evfa : Vefalı anlamındadır.

Furkan : Doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Fettah : Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

Fuad : Gönül demektir.

Fatih : Allah’ın sıfatlarından biridir.

Harun : Kur’an’da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.

Halil : Halil ismi, sadık anlamındadır. Nisa suresinde yer alır.

Hakkı : Kur’an’da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.

Huda : Doğru yol gösteren kişi anlamındadır.

Halid : Sonsuz anlamındadır.

Hamdi : Allah’a şükreden anlamındadır.

Hayri : İyilik yapan kişi anlamındadır.

Hadi : Allahın 99 isminden biri olan Hadi, doğru yol gösteren kişi demektir.

Halis : Samimi anlamına gelmektedir.

Halim : Güzel huylu anlamındadır.

Hanif : Dine bağlı olan insan anlamındadır.

Hafız : Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir.

İbrahim : Hak anlamına gelmektedir.

İsmail : İşiten kimse anlamındadır.

İlyas : Kur’an’da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.

İhsan : Bağışlama anlamına gelmektedir.

İdris : Peygamber adıdır.

İsa : Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

İmran : Refaha eren kimse anlamındadır.

İshak : Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.

Kadir : Kudretli kişi demektir.

Kazım : Öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

Karin : Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.

Kamer : Ay anlamındadır.

Kadem : Uğur anlamındadır.

Kadri : Değer, kıymet anlamındadır.

Kahhar : Allahın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.

Kabil : Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.

Kavi : Alalh’ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

Kaim : Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

Karun : Çok zengin kimse demektir.

Muhammed : Güzel huylara sahip olan kişi demektir.

Mustafa : Seçkin kişi demektir.

Memati : Ölüm demektir.

Metin : Sağlam demektir.

Musa : Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.

Malik : Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

Mikail : Dört büyük melekten birinin ismidir.

Melik : Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.

Mürsel : Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.

Mehdi : Kendisine yol gösterilen anlamındadır.

Muhsin : İyilik eden anlamındadır.

Mavera : Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.

Mecid : Allahın 99 isminden birisidir. Birçok ayette geçmektedir. Büyük, yüce anlamındadır.

Muhlis : Kur’an’da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temiz  anlamındadır.

Mazlum : Sessiz sakin anlamındadır.

Mürselin : Allah tarafından gönderilen elçiler anlamındadır.

Mücahid : Din uğruna savaşan anlamındadır.

Nur/ Nuri : Aydınlık demektir.

Necati : Kurtulmuş anlamındadır.

Nas : Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.

Naci : Kurtulan anlamındadır.

Nebi : Haberci anlamındadır.

Naim : Bolluk anlamındadır.

Nehar : Kur’an’da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.

Necmi : Yıldız anlamındadır.

Nadi : Haykırmak anlamındadır.

Nuh : Kur’an’da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.

Nasır : Yardımsever anlamındadır.

Nasrullah : Allah’ın yardımı demektir.

Nezir : Uyarı anlamındadır.

Rıdvan : Razı olmak anlamındadır.

Resul : Elçi anlamındadır.

Ramazan : Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.

Rafet : Korumak anlamındadır.

Rauf : Esirgemek anlamındadır.

Rafi : Yüce anlamındadır.

Raci : Umut veren anlamındadır.

Raki : Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.

Sirac : Sirac, aydınlık anlamındadır.

Samet/ Samed : İhlas suresinde geçen Samet ismi, yüksek anlamındadır.

Süleyman : Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.

Selim : Sağlam anlamındadır.

Salih : Uygun, hoşgörü anlamındadır.

Sabri : Sabırlı insan anlamındadır.

Sultan : Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Sultan, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.

Safa : Sakin olmak anlamına gelmektedir.

Sadık/ Sıddık : Sadık ismi, güvenilir kişi anlamındadır.

Salim : Kalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.

Semi : Allahın 99 isminden birisi olan Semi, işitme kuvveti olan anlamında kullanılmaktadır.

Saim : Oruç tutan kişi anlamındadır.

Seva : Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.

Sacid : Kur’an’da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.

Seyyid : Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.

Selam : Barış anlamındadır.

Sefer : Sefer ismi, yolculuk anlamındadır.

Şura : Kur’an-ı Kerim’de bir surenin adı olarak geçen Şura danışma meclisi anlamına gelmektedir.

Şüheda : Şehit anlamına gelmektedir.

Şakir : Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.

Şahap : Cin suresinde geçen Şahap ismi, kıvılcım anlamındadır.

Taha : Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin adıdır.

Tarık : Tarık, yıldız anlamındadır.

Turab : Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.

Talip : Talip, istemek anlamındadır.

Tufan : Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.

Tuğyan : Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.

Türabi : Kur’an’da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.

Tayyib : Kur’an’da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.

Yusuf : Kur’an’da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.

Yunus : Peygamber isimlerindendir.

Yasin : Kur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir.

Yelit : Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.

Yahya : Kur’an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.

Yenal : Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır.

Zahid : Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.

Zahir : Zahir ismi, parlak anlamındadır.

Zahit : Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Erkek İsimleri listemizi beğeneceğinizi düşünüyoruz. Sizlerinde isim öneriniz varsa yoruma yazarak ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir